Planen for uke 8

  • Vi mottar 144 doser av typen pfizer, og 100 doser av typen AstraZenica.
  • 144 doser av typen pfizer skal brukes til revaksinering. Disse skal settes på hjemmeboende eldre (114 stk), helsepersonell (24 stk) og beboere i omsorgsbolig (6 stk).
  • Det skal settes 100 nye doser av typen AstraZenica. Disse skal settes på tannleger/tannpleiere (15 stk), helsesykepleiere (5 stk), farmasøyter (6 stk) og helsepersonell innen ulike enheter i kommunal sektor (74 stk).

Antall doser mottatt i uke 7

  • Antall doser mottatt: 138

Hvem fikk vaksine i uke 7?

  • 113 doser ble satt på hjemmeboende eldre.
  • 25 doser ble satt på helsepersonell.