Vaksiner forbeholdt helsepersonell

Utvalgt helsepersonell, som fastleger, personell på teststasjonen og legevakten, var blant de første som fikk tilbud om vaksine. Frem til nå har vi mottatt ukentlige vaksiner der 20% har gått til helsepersonell. Slik er det ikke lenger. Fra denne uken får vi tilsendt egen vaksine som er forbeholdt helsepersonell. Vi får en større levering denne uken, men vil trolig ikke motta vaksiner til helsepersonell igjen med det første. Helsepersonell vil derfor trolig bli vaksinert i «bolker» avhengig av når vi mottar vaksiner. Vi vet pr nå ikke når vi får flere vaksiner til helsepersonell. I tabellen under ser du den prioriterte rekkefølgen. Det er kriterier som smitterisiko, hvor etterspurt personellet er ved økt smitte, og hvor vanskelige de er å erstatte, som er satt som kriterier. Listen er hentet fra FHI sine prioriteringskriterier og er et utgangspunkt for vurderingen.

Denne uken vaksineres blant andre flere tannleger, tannpleiere, helsesykepleiere og farmasøyter.

Her kan du følge vaksineringen fra uke til uke.

Prioriteringstabell

Fastleger

Personell på teststasjon

Personell i legevakt

Personell i hjemmetjenesten

Personell i boliger

Personell på sykehjem

Tannlege

Farmasøyter

Personell på helsestasjon

Kommunepsykolog

Kommuneoverleger

Helsesekretærer

Personell i koronavaksineringsteam

Tannpleiere

Apotekteknikere

Psykisk helse

Privatpraktiserende fysioterapeuter og kiropraktorer

Kommunale fysio og ergoterapeuter

Personell i smittesporingsteam

Til helsepersonell i privat sektor

Som et ledd i vaksineringsprosessen av helsepersonell utarbeider nå Flekkefjord kommune en oversikt over ansatte i privat sektor som vil vaksineres. Vi har allerede vært i kontakt med noen av dere.

Er du ansatt i privat næringsdrift med pasientkontakt, har arbeidssted i Flekkefjord kommune, og ønsker vaksine?

Tannleger, tannpleiere, kiropraktorer, helprivate fysioterapeuter eller annet autorisert helsepersonell: Ta kontakt med oss. Helsepersonell som har blitt kontaktet eller som har vært i kontakt med vår vaksinekoordinator, trenger ikke å ta kontakt på nytt

Vi ber om at arbeidsgiver eller én person per arbeidssted tar ansvaret for å koordinere tilbakemeldingen til oss. I første omgang trenger vi å vite hvor mange personer på arbeidsstedet som ønsker vaksinen, og hvem som er kontaktperson.

Vaksinekoordinator Ann Kathrin Berge tar imot tilbakemeldinger på epost: ann.kathrin.berge@flekkefjord.kommune.no