Er dette noe du/dere ønsker ber vi foreldrene ta kontakt på e-post vaksine@flekkefjord.kommune.no eller tlf. 46846771. 

Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvordan dette organiseres så snart vi mottar vaksinene og ytterligere informasjon fra fhi.

Les mer på fhi.no sin hjemmeside.

MÅ ha samtykke fra BEGGE foresatte

Det kreves samtykke av begge foresatte for hver vaksine. Vi ber derfor om at skjemaet fylles ut og tas med når barnet skal vaksineres. Her er samtykkeskjema.