Kommunens hovednummer
38 32 80 00 

Teknisk vakttelefon
38 32 81 00

Brannvakt
38 32 81 00

Hjemmesykepleie
418 69 400

Legevakt
116 117

Barnevernvakt
38 07 54 00

Vetrinærvakt
941 91 778