Kort fortalt

Planen åpner for å rive eksisterende bebyggelse, for så å bygge opp et nytt boligbygg med flere boenheter enn i eksisterende bygg. Dette vil medføre til fortetning i sentrumsområdet.

Mer informasjon finnes i vedleggene nedenfor.

Planforslaget utarbeides av Arkitektkontoret IHT på vegne av Engvald Hansens vei 4 AS.

Kom med innspill

Du kan komme med innspill innen 12.06.2024 med saksnummer 23/04203 til karsten@iht.no, med kopi til post@flekkefjord.kommune.no