Detaljreguleringen forklart

Hodeformålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av nye bygg som skal inneholde offentlige tjenestefunksjoner. I planarbeidet vil forholdet til omgivelsene og eksisterende bygg bli vektlagt og hvordan området kan åpnes opp for allmenheten ved å etablere gode offentlige utearealer og gode forbindelser samt videreføring av promenaden langs elva. Eksisterende rådhus er i dag uregulert og vil bli innlemmet i planarbeidet.

Planområdet ligger i Flekkefjord sentrum med elva i øst og Kirkegaten i vest. Planområdet omfatter den gamle brannstasjonen, eksisterende rådhus, parkeringsarealet, areal langs elva og to bygninger langs Kirkegaten som er eid av kommunen. I tillegg er areal i sjø tatt med.

Planområdet omfatter eiendommene gnr. 203, bnr. 2, 8, 9, 16.06, 1655, 1658. Eiendommene er eid av Flekkefjord kommune.

Innspill til planarbeidet

Spørsmål og eventuelle skriftlige kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes innen 05.07.2024 til: 

E-post: plan@trollvegg.no, merkes med «Kirkegaten 50 - innspill til oppstart». Eller til: Trollvegg Arkitektstudio AS v/ Joann Rexen Busk Markens gate 11/13, 4616 Kristiansand