Kort fortalt

Formålet med planen er å legge til rette for 3 nye boenheter på bnr. 240 samt 2 nye boenheter på bnr.25.

Kom med innspill

Vil du uttale deg?

Uttalelser kan leveres via Altinn eller sendes som e-post eller brev.

Plankonsulent: ARKIT AREALPLAN AS

Organisasjonsnummer: 926954334

Telefon: 51405016

E-post: mj@arkit.no

Postadresse: Holamoen 3, 4460 MOI

Forslagsstiller: Dykker & Sjø Service Tommy Øysæd

Organisasjonsnummer: 983686605