Om planen

Planens hensikt er å tilrettelegge for en fortetning/utvidelse av hyttebebyggelsen i Stampen; i tilknytning til eksisterende bebyggelse; med tilhørende småbåtanlegg. Grunneier ønsker å tilrettelegge åtte nye tomter for oppføring av fritidsboliger. På to eksisterende eiendommer ønskes det tilrettelagt for mindre tiltak som bod, pergola, brygge og/eller båthus.

Si din mening

Innspilll, merknader eller spørsmål til planarbeidet sendes til post@htupro.no eller OWL AS, Trøngsla 8A, 4405 FLEKKEFJORD innen 15.09.2022.