Varsel

Hva betyr oransje nivå?

Varslingsnivået sier noe om hvilken grad av aktsomhet eller oppmerksomhet mottaker av varsel bør ha og hvilke tiltak man kan gjøre for å forebygge skader. Varsler gis i grønt, gult, oransje og rødt, hvor rødt er mest alvorlig. Oransje farge er en alvorlig situasjon som forekommer sjelden. Sannsynligvis må du forberede deg, og været kan føre til alvorlige skader.

Hva bør du gjøre?

  • Fest løse gjennstander 
  • Unngå ferdsel på utsatte steder
  • Reis kun dersom du må, og beregn god tid 
  • Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen
  • Du kan ta kontakt med brannvakta på telefon 38328100 hele døgnet. 
  • Ved akutte hendelser skal du ringe nødnummer. 
  • Følg med på varsom.no