Saksdokumentene følger som vedlegg til denne annonsen. Oppdatert situasjon i plankartet finnes på arealplaner.no.

Klagemulighet

Utvalgets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Agder av en part eller annen som har rettslig klageinteresse, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12. Klagen skal være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker:

post@flekkefjord.kommune.no eller per post til Flekkefjord kommune, Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord