Forslag til hverdagsaktiviteter

Enkel hverdagsaktivitet kan være:

  • En fast daglig gåtur. Gjerne sammen med en venn eller et familiemedlem. 
  • Gå eller sykle til jobb, skole eller butikken
  • Husarbeid, som å vaske vinduer eller rydde boden.
  • Velg trapper i stedet for heis
  • Leke med barn/barnebarn
  • Stå på kontoret istendenfor å sitte
  • Gjør hagearbeid.

La aktiviteten bli en del av hverdagsrutinene, da er det lettere å få det gjort. Velg aktiviteter du liker og som lett kan gjennomføres.

Kurs og tilbud

Frisklivssentralen tilbyr kurs og veiledning for deg som vil endre livsstil. I tillegg har mange lag og foreninger ulike tilbud - for eksempel: 

Aktiviteter, selvhjelpsverktøy og treningsprogram