En av legene ved Lundsen legesenter er i permisjon. Til tross for gjentatte utlysninger og forsøk på å få vikar fra byrå, har det ikke lykkes Flekkefjord kommune å få inn vikar. Det betyr at 945 pasienter med fastlege på Lundsen legesenter vil stå uten fastlege i en periode. Flekkefjord kommune jobber kontinuerlig med å finne en lege som kan gå inn i stillingen, men en vikar vil tidligst være på plass fra begynnelsen av mars.

Alle som har behov for øyeblikkelig hjelp vil bli ivaretatt av de øvrige legene på Lundsen legesenter.

Årskontroller og andre kontroller som kan vente vil måtte utsettes.

Flekkefjord kommune og Lundsen legesenter er i dialog for å se om det er oppgaver som kan ivaretas av den øvrige helse- og omsorgstjenesten i kommunen.

Vi ber om forståelse for at leger og helsepersonell ved senteret må gjøre prioriteringer og at det kan påventes noe lengre ventetid enn normalt. De ansatte på senteret gjør sitt ytterste for å ivareta alle pasientene.