- En havn kan ikke drives av en havnesjef alene, men er avhengig av et godt team for å lykkes. Jeg ser frem til å jobbe tett med både politikere, fagrådgivere og ikke minst det operative personellet på kaiene for å sikre et godt tjenestetilbud til både innbyggere og besøkende, sier Sébastien om sin nye rolle. 

Sébastien kommer fra en stilling innen miljørettet helsevern i Lister-samarbeidet, og har tidligere jobbet som forvaltningsrevisor i KomRev Sør IKS. I Forsvaret jobbet han blant annet med forskning og utvikling innen sjømilitære operasjoner og teknologi. Denne kombinasjonen gjør ham til en særdeles kvalifisert kandidat for stillingen. Selv utrykker den nye havnesjefen stor takknemlighet for de verdifulle erfaringene han har fått gjennom årene, spesielt fra tiden i Forsvaret. Han fremhever ansvar, kunnskap og en positiv holdning som kjerneverdier han vil bringe med seg inn i den nye rollen. 

Det siste året har havnesjefrollen vært underlagt Flekkefjord brann og redning, en løsning som ble forsøkt etter at tidligere havnesjef gikk av med pensjon. Brann og redning skal fortsatt samarbeide med den nye havnesjefen om praktiske driftsoppgaver. 

- Min personlig erfaring er at du ikke kan jobbe veldig lenge med denne gjengen uten å bli veldig glad i dem, sier Sébastien om samarbeidet med Flekkefjord brann og redning. Han fremhever brannvesenets innsats og deres bidrag til å opprettholde havnens drift og sikkerhet fremover som spesielt viktig, kombinert med innsatsen til Eivind Fodnestøl og Alf Erik Ulland, som begge gjennomfører oppgaver på vegne av Flekkefjord havn. 

Med Sébastien ved roret vil fokuset nå også styrkes på den administrative og strategiske utviklingen av havnene. En av hans visjoner er å øke aktivitetsnivået og utvikle havnene på en måte som gir størst mulig utbytte til lokalsamfunnet, inkludert arbeidsplasser, turisme og en sunn og trivelig fjord tilgjengelig for alle.