Parken skal inneholde en pumptrack-bane, sosial sone, volleyballbaner og basketballbane. 

De som jobber med kultur og fritidsaktiviteter hos oss trenger nå dine innspill til hva du ønsker denne aktivitetsparken skal inneholde. 

Vi ønsker å bygge anlegg som flest mulig ønsker å bruke. Dine svar går til prosjektgruppa bak parken.. 

Klikk her for å komme til skjemaet for tilbakemeldinger.

Tegning av parken

Her er en foreløpig skisse av parken: