Unges meninger inn i sentrumsplanen

Vi jobber med sentrumsplanen for Flekkefjord, og synes det er viktig at også de unge kommer til orde. Derfor har vi laget et spørreskjema rettet mot barn, unge og ungdom.

Går du på barneskole, ungdomsskolen eller videregående skole i Flekkefjord kommune håper vi denne undersøkelsen treffer deg og det du bryr deg om. 

For de yngste kan det være fint med litt voksenhjelp, kanskje kan utfylling av spørreskjemaet gå inn i undervisningen på skolen?

Svar på spørreskjemaet er anonyme. 

Fristen for å sende inn spørreskjemaet er 1. juli.

Link og QR-kode til spørreskjemaet

Kontakt

Hvis du har spørsmål eller innspill utover det du fyller inn i skjemaet kan du sende dem på e-post til astrid.larsen@flekkefjord.kommune.no