Meld din interesse

Du kan fylle ut dette skjemaet for å melde deg som skjønnsmedlem eller meddommer til tingretten, lagmannsretten eller jordskifteretten.

Frist: 20. mars. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til roar.hansson@flekkefjord.kommune.no

Hva er en meddommer?

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger. Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får du fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis du taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette. 

Meddommere vedtas av bystyret.

Hva er et skjønnsmedlem?

Skjønnsmedlemmer brukes i saker i tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten når det skal utøves skjønn. Skjønn brukes mest i forbindelse med ekspropriasjon, og når områder blir vernet etter lov om biologisk mangfold. Skjønn kan også brukes i forbindelse med erstatning etter naturskade.

Skjønnsmedlemmer bør ha en spesiell fagkompetanse innenfor et fag, som for eksempel arealplanlegging, eiendomsutvikling, eiendomsvurdering, entreprenørskap, landbruk, økonomi eller arkitektur. 

Flekkefjord kommune skal fremme forslag om skjønnsmedlemmer. Disse velges av fylkestinget i Agder.

 

Hvem kan være meddommer?

Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer.

Noen av disse kravene er: 

  • Du er folkeregistrert i Flekkefjord kommune
  • Du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2025
  • Du snakker og forstår norsk
  • Du er norsk statsborger i Norge eller statsborger i et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene.

Vi gjør oppmerksom på at:

  • Utvalgene skal bestå av like mange kvinner og menn.
  • Utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen.

Informasjon om ulike typer meddommere

Det er flere typer meddommere i Norge. På nettsiden til Norges domstoler kan du lese mer om:

  • Alminnelig meddommer i tingretten og lagmannsretten
  • Jordskiftemeddommer
  • Skjønnsmedlem

Du finner også nyttig praktisk informasjon om verv som meddommer på Domstolen sine sider.