Enhetsleder

Enhetsleder for drift og utbygging er Terje Tjørhom

Tlf: 90181203
E-post: Terje.Tjorhom@flekkefjord.kommune.no

Sentralbord teknisk

Sentralbord for samfunn og teknikk styres av Molly Undheim
Tlf: 38 32 89 00
E-post: molly.undheim@flekkefjord.kommune.no

Boligkontoret

Elin Hølmebakk 
Tlf: 94 82 85 44
E-post: Elin.Holmebakk@flekkefjord.kommune.no
Besøk: Rådhuset, Kirkegt. 50

Byggdrift

Kontaktperson: Knut Staddeland
Tlf: 94 87 22 65
E-post: knut.staddeland@flekkefjord.kommune.no

Vei, trafikk og parkering

Meld om feil på eller langs veier på Fiks Gata Mi.

Avdelingsleder: Terje Kongevold
Tlf kontaktperson: 99 46 76 90
Kontor tlf: 90 92 93 37
E-post: terje.kongevold@flekkefjord.kommune.no

 

Trafikkbetjenter: 
Sigrun Tonstad Nilsen
Tlf: 95 00 99 43
E-post: sigrun.tonstad.nilsen@flekkefjord.kommune.no

Vann og avløp - drift

Kontaktperson: Bjørn Arvid Meland
Tlf kontaktperson: 94 51 00 11
Kontor tlf: 90 92 93 37
E-post: bjorn.arvid.meland@flekkefjord.kommune.no

Vann og avløp - plan

Kontakt: Geir Olav Vikøren
Tlf: 97 65 79 17
E-post: geir.olav.vikoren@flekkefjord.kommune.no

Trøngsla og park

Kontakt: Terje Kongevold
E-post: terje.kongevold@flekkefjord.kommune.no
Tlf: 99 46 76 90

Adresse: Trøngsla 10 (oppmøtested) og Trøngsla 7 (verksted)

Renhold

Kontakt: Elisabeth Myhre
Tlf: 97 54 99 49
E-post: elisabeth.myhre@flekkefjord.kommune.no

Prosjekt

Kontakt: Bjørn Petter Kjørkleiv
Tlf: 902 07 527
E-post: bjorn.petter.kjorkleiv@flekkefjord.kommune.no

Reserver tid med saksbehandler her