Kort fortalt

 • Du leser av vannmåleren en gang i året, i november/desember. 
 • Du får en SMS per vannmåler når det er på tide å lese av.
 • Les av vannmålerstanden og svar på SMS-en eller registrer svar på www.leseav.no.
 • Hvis du glemmer å lese av måleren, blir vannforbruket ditt stipulert. 
 • Abonnenten har ansvar for rett avlesning. 
 • Ha målerstanden tilgjengelig og husk at du ikke skal ha med de røde tallene/tallene bak komma.

Slik leser du av måleren

 • Finn vannmåleren din og sjekk at det er riktig vannmåler ved å sammenlikne målernummeret i SMS-en opp mot målernummer på selve vannmåleren.
 • Lese av vannmåleren. 
  Her vises to eksempler, hvor målerstanden er 1234 m³, og du skriver 1234 på avlesningen:  

VM

 • Registrer målerstanden ved å besvare SMS-en eller på www.leseav.no. 
 • Frist for å registrere målerstanden er 31. desember.

 

Hvordan svare på SMS

Svar på mottatt SMS ved å oppgi tallene i telleverket. Begynn avlesningen fra venstre. Tall bak komma eller røde tall skal ikke tas med.

SMS vannmåleravlesing

Kvittering

Når du har svart på mottatt SMS med avlest målerstand, vil du motta en kvittering med målt forbruk siden sist avlest målerstand. Forbruket er oppgitt i hele kubikkmeter (1 kubikkmeter = 1m³ = 1000 liter).

Registrere stand for flere vannmålere

Er man registrert som mottaker av varsel for flere vannmålere, vil man motta SMS varsel per vannmåler. Pass på at du svarer med vannmålerstand for korrekt måler! Sjekk vannmålernummeret i mottatt SMS mot vannmålernummeret på måleren du leser av.

Ikke mottatt SMS?

Dersom du ikke har mottatt SMS varsel om avlesning i år og ønsker dette, vil det være mulig å oppgi telefonnummer til neste års avlesning via avlesning på www.leseav.no, eller ved å oppgi mobilnummeret på vannmålerkortet som sendes i retur til kommunen via post.

Registrert feil på SMS?

Registrerer du feil målerstand første gang, kan du foreta registrering på nytt med korrekt målerstand. Den siste rapporterte vannmålerstanden vil bli den gjeldende.

Har du fått en SMS om avlesning som ikke skulle til deg?

Send oss en e-post til fle.vannmaleravlesning@flekkefjord.kommune.no , hvor du oppgir navnet og telefonnummeret ditt, samt eiendommen SMSen gjelder. 

Hvordan svare på nett

For å kunne lese av din målerstand via Internett, er det nødvendig med et avlesningskort.  Det blir sendt ut til de husstander som ikke har besvart målerstand via SMS eller ikke mottatt SMS.

Du leser av vannmåleren på www.leseav.no.

Hvordan registrere vannmåler

Registrer tallene i telleverket (se illustrasjon i punktet: Hvordan lese av vannmåler). Begynn avlesningen fra venstre. Tall bak komma eller røde tall skal ikke tas med. Røde tall er litermål. Kommunen fakturerer forbruket i hele kubikkmeter (1 kubikkmeter = 1m³ = 1000 liter).

Sjekk at du leser av korrekt vannmåler ved å sammenligne vannmålernummeret på mottatt varsel mot nummeret på vannmåleren.

Ønsker du SMS varsling?

Du kan registrere ditt telefonnummer på www.leseav.no.  Da vil du fra neste år motta SMS varsel.

Registrert feil?

Registrerer du feil målerstand første gang, kan du foreta registrering på nytt med korrekt målerstand. Den siste rapporterte vannmålerstanden vil bli den gjeldende.

Hvordan sjekke tidligere års målerstand eller vannforbruk?

For å finne tidligere års vannmålerstand, kan du logge deg på Mine Eiendommer.

Klikk deg inn på eiendommen det gjelder (dersom du har flere), og velg rubrikken Vannmåler. Her vil du finne de siste års avlesninger. Der vil du også kunne se forbruk i m³/kbm (kubikk), og sammenligne med tidligere år. 1 m³ er 1000 liter.

Man regner et ca. gjennomsnittlig forbruk pr person til å være 40-60 m³ pr år, men dette varierer. Dette er kun en pekepinn på hva som kan være normalt forbruk.

Avlesning ved eierskifte

Kommunen foretar ikke avregning mot kjøper/selger, men ved eierskifte kan det være en fordel å ta en gjennomgang av innbetalt forskudd, samt lese av vannmåler. Det er i mange tilfeller eiendomsmegler som melder fra om vannmåleravlesning ved eierskifte, vi registrerer dette som en eierskifteavlesning, det regnes ikke som en årsavlesning.

Det er registrert eier som til enhver tid er ansvarlig for påløpte gebyrer på eiendommen. Dette gjelder også ikke-betalte kommunale gebyrer under tidligere eiere.