Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vann og avløp

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Flekkefjord kommune

Kontakt

Vannmåleavlesning

Alle bygninger som er knyttet til kommunens ledningsnett må ha installert vannmåler. Abonnentene betaler abonnementsgebyr samt forbruksgebyr etter målt vannforbruk og pris pr. m³. 

Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Søknadsskjemaet gjelder utslipp av kommunalt avløpsvann fra anlegg over 50 pe, men mindre enn 2000 pe til ferskvann, mindre enn 2000 pe til elvemunning, eller mindre enn 10 000 pe til sjø.

Skjemaet gjelder ikke påkobling til offentlig avløpsnett.

Gravetillatelse og arbeidsvarslingsplan

Skal du grave eller utføre annet arbeid på eller i nærheten av kommunale veier i kommunen?

Husk at du må søke om gravetillatelse og varsle om arbeidet først.