Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vann og avløp

Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Søknadsskjemaet gjelder utslipp av kommunalt avløpsvann fra anlegg over 50 pe, men mindre enn 2000 pe til ferskvann, mindre enn 2000 pe til elvemunning, eller mindre enn 10 000 pe til sjø.

Skjemaet gjelder ikke påkobling til offentlig avløpsnett.

Vannmåleavlesning og henteskjema for rørleggere

Alle bygninger som er knyttet til kommunens ledningsnett må ha installert vannmåler. Abonnentene betaler abonnementsgebyr samt forbruksgebyr etter målt vannforbruk og pris pr. m³. 

1