Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Seksjonering, deling og oppmåling av eiendom

Tomtefeste

Opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år krever søknad og tillatelse fra kommunen.

Utarbeide privat reguleringsplan

En reguleringsplan er et juridisk dokument, og det stilles krav til presentasjon og innholdet. For å få en god og effektiv saksgang for reguleringsplaner har Flekkefjord kommune utarbeidet en detaljert oversikt over retningslinjer og råd for private forslagstillere og krav kommunen stiller til private forslag.

Planene skal håndheves i ettertid og må derfor være entydige og holde god kvalitet. Kommunen skal påse at forslag til reguleringsplaner som legges frem for behandling oppfyller plan- og bygningslovens krav til innhold. Loven stiller også krav til at planinitiativ som fremmes av private skal utarbeides av fagkyndige. Dersom firmaet ikke har levert planforslag til behandling hos kommunen før skal firmaets faglige kompetanse dokumenteres før det blir satt dato for oppstartsmøte.

Boplikt

Det er ikke innført boplikt i Flekkefjord kommune.