Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Seksjonering, deling og oppmåling av eiendom

Tomtefeste

Opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år krever søknad og tillatelse fra kommunen.

Utarbeide privat reguleringsplan

En reguleringsplan er et juridisk dokument, og det stilles krav til presentasjon og innholdet. For å få en god og effektiv saksgang for reguleringsplaner har Flekkefjord kommune utarbeidet en detaljert oversikt over retningslinjer og råd for private forslagstillere og krav kommunen stiller til private forslag.

Planene skal håndheves i ettertid og må derfor være entydige og holde god kvalitet. Kommunen skal påse at forslag til reguleringsplaner som legges frem for behandling oppfyller plan- og bygningslovens krav til innhold. Loven stiller også krav til at planinitiativ som fremmes av private skal utarbeides av fagkyndige. Dersom firmaet ikke har levert planforslag til behandling hos kommunen før skal firmaets faglige kompetanse dokumenteres før det blir satt dato for oppstartsmøte.

Bruksrettigheter og tillatelser

En bruksrett (servitutt) er en særskilt rett over annen manns grunn.

Husk at det er forskjell på bruksrettigheter avtalt mellom personer og bruksrettigheter knyttet til eiendom.Feks.: Per har bygget hytte i skogen til farfar. Onkel Arne som har overtatt farfar sin gård avtaler med Per at han kan parkere bilen bak låven når han er på hytta. Per vil heller ha leilighet i syden, og skal selge hytta. Onkel Arne er desverre død og gården er for lengst solgt til Gaute, og han vil ha slutt på parkeringen bak låven. Hytten må derfor selges uten parkeringsplass. Ny eier av hytten kommer på godfot med Gaute og betaler noen kroner for parkeringsplassen mot at det tinglyses at den som eier hytta kan parkere bak låven. 

Eksempler på slike rettigheter kan være:

  • Rett til adkomstvei til egen eiendom over kommunal grunn
  • Rett til å bygge nærmere enn 4 meter fra kommunal grunn
  • Rett til å ha vannledning liggende i kommunal grunn
  • Rett til å ha offentlige vann- og avløpsledninger på privat grunn

Kjøp og salg av eiendom

Kommunen opplever oftere henvendelser fra potensielle kjøpere av eiendommer i Flekkefjord. De fleste ønsker å vite hvordan man kan utnytte eiendommen som ligger ute for salg i fremtiden. Det kan være bygging, omregulering, m.v. Vi ønsker med dette å meddele at kommunen kun veileder gjeldende eiere vedrørende planer på egen eiendom. Kommunen veileder ikke generelt eller gir forhåndsuttalelser som ledd i en prosess med kjøp og salg av eiendommer. Dette er en tjeneste vi ikke tilbyr. Eventuelt fremtidig potensiale i eiendommen må drøftes med ansvarlig megler.

Boplikt

Det er ikke innført boplikt i Flekkefjord kommune. 

Gravetillatelse og arbeidsvarslingsplan

Skal du grave eller utføre annet arbeid på eller i nærheten av kommunale veier i kommunen?

Husk at du må søke om gravetillatelse og varsle om arbeidet først.

1