Kommunedelplanen er en del av kommuneplanens arealdel. Planområdet er avgrenset til Svegeskogen, Søyland, Loga, Drangeid, Austad, Egenes, Djuvik og Snerthammer, unntatt bykjernen.

Kom med innspill innen 30. september

Hvis du har innspill til kommunedelplanen, sender du en skriftlig tilbakemelding til post@flekkefjord.kommune.no, i vanlig post til Flekkefjord kommune, Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord eller via vår digitale postløsning innen høringsfristen 30. september 2023.

Hvem kan uttale seg?

Alle interesserte kan uttale seg – både privatpersoner, interesseorganisasjoner, næringsliv og formelle høringsinstanser.

Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt med Petter Rappe på e-post hvis du har spørsmål, eller hvis du trenger mer informasjon.