Har du tenkt på velferdsteknologi som aktuelt for deg?

Vi vil at du, som innbygger i Flekkefjord, gjør deg litt mer kjent med hva velferdsteknologi er, og hvilke muligheter som finnes. Når det er gjort, kan du snakke med dine nærmeste om hva som kan være, eller bli, aktuelt for egen del.

Velferdsteknologi erstatter ikke ordinær helsehjelp – de som trenger hjelp skal få hjelp -  når de trenger det.

Det fine med velferdsteknologi er at den enkelte bruker kan bli mer selvstendig, oppleve økt bevegelsesfrihet og trygghet. Teknologien gir muligheter for å mestere mer i hverdagen, slik at du som benytter deg av den kan gjennomføre flere aktiviteter enn du kunne uten.

Å klare seg selv lengst mulig

Når vi får barn kjøper vi inn trappegrind, vi sikrer komfyrer, skarpe kanter og stikkontakter. Vi anskaffer baby-call, til og med baby-call med video. Men når vi blir eldre er de fleste av oss ikke raskt nok ute med å anskaffe oss hjelpemidlene vi trenger. Flere venter med det til behovet har blitt større enn det behøver. Målet er at det skal være enkelt å få tak i teknologi som kan bidra til å forebygge ensomhet, gi økt frihet, livskvalitet og trygghet, og dermed utsette behovet for annen type hjelp. Å kunne klare seg selv lengst mulig, gjerne i eget hjem, er noe mange ønsker seg. Samtidig er det viktig å være trygg på at vi får hjelpen vi trenger den dagen vi ikke selv kan ta vare på oss selv, eller våre nærmeste.

Se filmsnutter - svar på spørsmål

Også denne gang har vi valgt film som utgangpunkt for diskusjonen.

Den første filmen https://youtu.be/6sFBG2B3Sx8 gir en god oversikt over muligheter som er godt utprøvd og anbefalt.

Har du en forelder eller besteforelder som du ønsker å dele flere opplevelser og minner med, er denne filmen kanskje til inspirasjon: https://www.noisolation.com/no/news/helsekontrollen-on-tv2/

Margot har prøvd ut en del teknologi – se gjerne hvordan det gikk: https://www.youtube.com/watch?v=HPhzIyUi_-k

Når du har sett filmen/filmene ønsker vi at du snakker med noen om temaene i dem. Se gjerne filmene sammen, og diskuter spørsmålene under:

  1. Hva er viktig for deg å klare selv?
  2. Er det noe velferdsteknologi du tenker er, eller kan bli aktuelt for deg å ta i bruk? Nevn gjerne eksempler – kan også være noe som ikke er oppfunnet ennå. 
  3. Hva trenger du for at du eller dine skal ta i bruk velferdsteknologi?

Svarene fyller du inn i et eget skjema på nett. Det finner du her.

Eventuelt kan du sende flekkefjord kommune en epost (post@flekkefjord.kommune.no) som du merket med «Flekkefjord diskuterer).

Målgruppen for denne diskusjonen er alle innbyggere mellom 13 og 110 år

Ønsker du å drøfte muligheter, ta kontakt med velferdsteknologikoordinator Heidi Velund Sirnes: på epost heidi.velund.sirnes@flekkefjord.kommune.no eller mobil: 468 25 482.