Behovet for et fellesskap

Alle opplever vi å være ensomme innimellom. Alle opplever vi å bli holdt utenfor i enkelte situasjoner. Alle vet vi hvor vondt det kan oppleves.  Noen av oss har følt oss utenfor over lengre tid, andre i kortere perioder av livet. Noen av oss har kanskje vært med på å aktivt holde andre utenfor gjennom å ikke inkludere andre i et fellesskap. 

Årsaker til at noen faller utenfor, eller har problemer med å komme «innenfor» kan være mange. For noen handler det om at man ikke er i utdanning eller i jobb. For de som kommer nye til Norge er det vanskelig å ta del i fellesskap når man ikke kan språket eller forstår kulturen. Alderdom og sykdom, eller funksjonsnedsettelser kan også gjøre det vanskelig å delta i fellesskap. Noen holdes aktivt utenfor gjennom mobbing, mens andre igjen kanskje ikke har økonomi til å delta i aktiviteter som skaper fellesskap.

Gjennom sosiale medier får vi se hvor vellykket noen er og føler oss kanskje enda mer utenfor. En annen side ved sosiale medier er at det kanskje er lettere å gi utrykk for meninger man måtte ha om andre eller grupper i samfunnet – noe som igjen kan føre til at noen opplever å være enda mindre ønsket i fellesskapet.

Selv om mange opplever vennskap og sterke fellesskap gjennom internett og spill, er det likevel viktig å bygge sterke fellesskap i lokalsamfunnet.  Det som kjennetegner kommuner og lokalsamfunn som fungerer godt er at vi som bor der tar vare på hverandre og at alle opplever å høre til, får delta og bidra i fellesskapet.

Kommunen er oss alle. Det er i kommunen, i lokalsamfunnene og i møte med andre vi skaper arenaer for fellesskap og deltakelse. Fellesskap krever engasjement fra alle - ikke bare fra ildsjelene eller pådriverne. Fellesskap kan også handle om noe så enkelt som et smil når man går forbi hverandre på gaten, en hyggelig prat i køa på matbutikken eller en hjelpende hånd med ei barnevogn ned ei trapp.

Spørsmål og filmer

Igjen har vi funnet tre filmer som kan gi inspirasjon til en diskusjon rundt middagsbordet, på tur eller over en kopp kaffe:

Den første korte filmen viser eksempler på hvordan man gjennom kommentarer i sosiale medier kan bidra til å skape avstand og svekke fellesskap

https://www.youtube.com/watch?v=82ifNMJ1PsQ

De to neste filmene viser betydningen av en kopp kaffe:

https://www.youtube.com/watch?v=gIU9Mn3_zzI

https://www.youtube.com/watch?v=cS2n385uQRk

Etter du har sett filmene ønsker vi at du tar kontakt med noen du kan tenke deg å snakket med temaene i disse filmene om. Inviter den eller de til å møtes for å gjøre noe hyggelig sammen samtidig som dere drøfter det dere så. Vi håper dere kan ta dere tid til å sende oss noen tanker rundt disse to spørsmålene:

  1. Hva kan du som nabo, venn, klassekamerat, kollega, bekjent, ansatt, bedriftseier – altså som innbygger i Flekkefjord gjøre for å bygge sterkere fellesskap?
  2. Hva kan Flekkefjord kommune gjøre for å bygge sterkere fellesskap?

Her besvarer du spørsmålene

Spørsmålene finner du ved å åpne kamerafunksjonen på smarttelefonen din og holde over denne QR koden:

w 8D 38vPZrOlpgAAAABJRU 5ErkJggg==

Du kan også klikke her.

Eventuelt kan du sende flekkefjord kommune en epost (post@flekkefjord.kommune.no) som du merket med «Flekkefjord diskuterer).

Målgruppen for denne diskusjonen er alle innbyggere mellom 13 og 110 år