Flekkefjord diskuterer

Hver måned ruller vi ut et tema vi vil dere skal diskutere med venner og bekjente. Når det er diskutert vil vi gjerne høre hva dere kom frem til! 

rX 4L 0Oif 6 mzY 6PAAAAAElFTkSuQmCC
Hold mobilkameraet over koden eller trykk her, og svar på de spørsmålene som engasjerer deg. Du kan også sende svarene på mail til oss: post@flekkefjord.kommune.no, merk mailen med Flekkefjord diskuterer.

Eldrebølgen som tema i november

I november retter vi fokus mot eldrebølgen og alderdom. Vi tar utgangspunkt i denne artikkelen fra NRK.

Vi blir stadig flere eldre - og eldre er med sin erfaring en ressurs - samtidig byr det økende antallet også på utfordringer.Hvor skal de gamle bo, for eksempel? Nrk-artikkelen tar for seg generasjonsboliger. Kan du for eksempel tenke deg å bo i samme bolig som bestemoren din?

Månedens spørsmål

  • Antall over 80 år i Flekkefjord vil øke fra 522 i dag til 723 i 2030. Hvilke konsekvenser tror du det kan få for deg/ dine pårørende? 
  • Hva betyr denne utviklingen for pårørende, nettverk og naboer?
  • Hvordan kan den enkelte av oss og vi som familie planlegge for god og aktiv alderdom? 
  • Hvordan kan kommunen bidra til at den enkelte av oss kan gjøre kloke valg?
FLEKKEFJORD DISKUTERER

Mer om prosjektet

Flekkefjord diskuterer inngår i den nye helse- og omsorgsplanen. Vi vil med prosjektet prøve å få i gang en innbyggerdialog som vi legger frem med fem ulike temaer/problemstillinger.

Vi presenterer ett tema i måneden. Temaene, påstandene og spørsmålene knyttet til dem presenterer vi på kommunens nettside og i kommunens sosiale medier. Hvordan temaene presenteres kan variere fra gang til gang. Det kan være i form av en avisartikkel, en faktatekst, en video, eller lignende.

Håpet er at dere som innbyggere vil ta dere tid til å tenke over og diskutere det vi presenterer. Ta gjerne praten med naboer, venner, familie, kollegaer – i matpausen, rundt middagsbordet eller på trimtur!