Om klagen

Flekkefjord kommune arbeider for god framkommelighet og sikre forhold for trafikantene. Derfor hender det at vi må ilegge gebyr eller kontrollsanksjon. Du kan klage, men følgende “unnskyldninger” vil allikevel normalt ikke føre frem:

  • Det var fullt overalt så jeg kunne ikke finne andre plasser.
  • Jeg hadde gått for å veksle.
  • Jeg hadde glemt å legge fram parkeringsbilletten/parkeringskortet.
  • Billetten/ tillatelsen har blåst ned.
  • Jeg var bare borte i 2 minutter.
  • Jeg trodde jeg hadde parkert riktig, men tok feil.
  • Jeg trodde jeg kunne parkere på parkometerplass i boligsonen uten å betale når jeg har boligsonekort.
  • Legebesøket, tannlegen, møtet el. lign. tok lenger tid enn jeg trodde.
  • Jeg hadde lånt bort bilen til en venn og han har lovet å betale.

Slik fungerer klagesystemet

Nederst på boten står det en QR kode, samt lenken https://flekkefjord.parkerings.info som fører til skjema for klager. Ved å scanne QR koden vil du komme automatisk inn i klageskjema, dette gjør du ved å åpne kamera app'en på telefonen din og holde den over QR koden og trykke på lenken som kommer opp. Dersom du trykker på lenken må du bruke bilens registreringsnummer og saksnummer fra ileggelsen (boten). 

Hvem kan klage

Som eier eller fører har du rett til å klage på gebyr, tilleggsgebyr, kontrollsanksjon eller borttauing, dersom du mener ileggelsen ikke er riktig. I tillegg kan du søke om ettergivelse av “særlige grunner” som det heter i reglene. Vær likevel oppmerksom på at betalingsfristen på ilagt gebyr må overholdes, selv om du klager.

Førers plikter

Som bilfører plikter du å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene (vegtrafikkloven, trafikkreglene, parkeringsforskriften og skiltforskriften). Føreren har også en streng aktsomhetsplikt, og skal observere skilter som er satt opp.

 

Klagefrist

Du må klage innen tre uker etter at du fikk ileggelsen. Etter klagefristen kan klagen bare behandles hvis du ikke kan bebreides for forsinkelsen, eller hvis det av helt spesielle grunner er rimelig at klagen likevel blir behandlet. jfr Forvaltningslovens kapittel VI.