Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
24. februar:

Informasjon om koronavirus, vaksinasjon og våre tiltak

Vei

Vedlikehold av vinterveiene

Kommunen har ansvar for å brøyte og strø over 160 kilometer med kommunale veier i tillegg til private veier og gang og sykkelstier, derfor må trafikanter regne med noe dårlige kjøreforhold enn ellers i året. Dette er et krevende arbeid og vi håper alle har forståelse for at det ikke er optimale kjøreforhold overalt til enhver tid.

brøyting

Vedlikehold av vei

Kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier. Statens vegvesen har ansvar for fylkesveiene.

Hvem har ansvar for veien?

Hvis du skal melde fra om mangelfull brøyting, strøing, hull i veien, og lignende, er det viktig å vite hvem som har ansvar for veien

1