Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vei

Vedlikehold av vinterveiene

Kommunen har ansvar for å brøyte og strø kommunale veier, gang og sykkeleveier, og fortau.

Vedlikehold av vei

Kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier. Statens vegvesen har ansvar for fylkesveiene.

Hvem har ansvar for veien?

Hvis du skal melde fra om mangelfull brøyting, strøing, hull i veien, og lignende, er det viktig å vite hvem som har ansvar for veien

1