Kort fortalt

Endringen innebærer at båtnaustene innenfor byggeområde C tillates innredet i andre etasje som anneks for boenhet/leilighet i Trellevika sameie.

Kom med innspill

Vi ber om at eventuelle innspill sendes inn innen 06.03.2024. 

Innspill kan sendes digitalt til post@flekkefjord.kommune.no, eller til Flekkefjord kommune Kirkegaten 50 4400 Flekkefjord, innen samme dato.