Hvem kan søke?

  • Kulturstipend kan tildeles personer som er født, bosatt i, eller har en nær tilknytning til Flekkefjord kommune
  • Stipendet tildeles unge kunstnere, kulturarbeidere og idrettsutøvere under utdanning.
  • Formålet med stipendet må spesifiseres i søknaden og det skal rapporteres om bruken innen et år etter tildeling.
  • Fortrinnsvis deles det ut 2 stipend a kr.10.000,-. Stipendets størrelse kan bli endret avhengig av tilgjengelige budsjettmidler.

Søknadsskjema og frist

Her kan du søke om kulturstipend

Søknadsfristen er 30. november 2023.