Har du innspill?

Alle som vil kan gi innspill til offentlige høringer. Høringssvar må sendes til havn@flekkefjord.kommune.no innen 20. mai 2024.