FIKK DU MED DEG DISSE FIRE I UKA SOM GIKK?

1

Soneparkering

Hele byen har soneparkering hvis det ikke er annen skilting. For å parkere på soneparkeringsplasser trenger du sonekort, som er det samme som P-kort. Sonekort kan du kjøpe hvis du bor eller jobber i sonen. Sonekort kjøper du her.

De lilla feltene på dette kartet viser byens soneparkeringsplasser. Du kan også se vedtatt sonekart som viser veiene i sonen (blå) hvor hastigheten er kun 30 km/t.

P-skilt med tidsbegrensning og teksten

MANDAGENS SOSIALE MEDIER-POST

4

Skilt med urskive

Noen parkeringsskilt er utstyrt med et bilde av en urskive og en tidsanvisning. For å parkere her må du markere på en urskive, eller skrive tidspunktet på en lapp og legge i frontruta, når du parkerte. I eksempelet som er vist på bildet kan du stå parkert i én time. 

De blå feltene på dette kartet viser hvilke parkeringsplasser man må bruke urskive.

TIRSDAGENS SOSIALE MEDIER-POST.

6

MC-parkering

Det er egne parkeringsplasser for motorsykler og mopeder som er gratis å stå på. Slike plasser finner du foreløpig ved sparebanken og kirka. 

Motorsykler og mopeder kan også stå på vanlige parkeringsplasser, men må da betale. Det er imidlertid lov å stå med opptil fire sykler/mopeder hvor bare én betaler.

ONSDAGENS SOSIALE MEDIER-POST.

Tilhenger[1]

Parkering med tilhenger

Vi har doble parkeringsplasser som kan brukes av biler med påkoblet tilhenger, de ligger på Verven (mellom Amfi/Sundepark - utenfor PiriPiri). Er tilhengeren festet til bilen betaler du kun for én parkeringsplass. Tilhenger regnes imidlertid som motorisert kjøretøy i parkeringssammenheng, og er den frakoblet bilen må du betale for begge.

TORSDAGENS SOSIALE MEDIER-POST.

HUSK OGSÅ PÅ DISSE:

parkering forbud

Parkering forbudt

Parkering forbudt-skilt signaliserer at selv om parkering er ulovlig, er det lov å stanse for rask av- og/eller pålessing eller av- og/eller påstigning. Det betyr at det skal være synlig aktivitet rundt bilen. Det er med andre ord ikke tillatt å sitte i bilen og vente på noen. Handling går derfor ikke inn under av- og/eller pålessing.

Skiltet som ligner parkering forbudt-skiltet, med to streker i stedet for én, signaliserer at all stans er ulovlig.

skilt som viser parkering og avslipp forbudt

handicap 2

Handicap-plasser

Når du parkerer på plasser beregnet for handikapparkering må handikapkortet ditt ligge synlig i frontruta.

Det er forbudt å parkere på disse plassene for alle som ikke har handikapkort.

Skilt som viser handicap parkering

Særskilt tillatelse, vareleveranser og busslommer

Parkeringsplasser merket med særskilt tillatelse er reserverte plasser for bestemte trafikanter, for eksempel tilknyttet et arbeidssted. Et sonekort er feks ikke en særskilt tillatelse.

P-skilt som viser at det kreves ærskilt tillatelse

Enkelte steder er et kun tillatt med parkering/stans i gitte tidsrom, for eksempel i forbindelse med vareleveranser. Dette skiltet viser at det ikke er lov å parkere her mellom kl. 08.00-16.00, men det er tillat å stoppe og levere varer. Da må det være aktivitet rundt bilen. Mellom kl. 16.00-08.00 kan man parkere lovlig her. 

Skilt med stans fobudt i gitt tidsrom.

I busslommer er det stansforbud for personbiler.

Bilde av busslomme.Bilde av busslomme.

Parken og fiskebrygga, fortau og kryss

Parken og fiskebrygga regnes som gangareal med fortau, og det er derfor forbudt å parkere her. Det er forbudt å stanse på alle fortau da dette setter myke trafikanter i fare.

Bilde av fiskebryggaBilde av fortau 

Den genrelle regelen sier at du ikke kan parkere nærmere enn fem meter fra et veikryss. 

Bilde av veikryss

bobil bra

Bobilparkering

På bobilcampen er det kun kjøretøy som er særskilt innredet til campingbruk (bobil) som har tillatelse til å parkere her. Bil med campingvogn har ikke adgang, de må bruke campingplasser.

Oversiktsbilde bobilcampen

OG DU?

parkeringsautomat2

Når det gjelder betaling av parkeringsavgift...

Du skal betale med en gang du har parkert. Dersom du betaler med kort kan du velge parkeringstidtid og kommer du tilbake før denne tiden er oppbrukt kan du sette inn igjen betalingskort og du vil få avregnet nøyaktig parkeringstid.

Det er viktig at parkeringslappen ligger godt synlig i frontruta. Vi opplever at parkeringslappene kan flytte på seg når man lukker døra, så ta en ekstra titt før du går.

Bruker du parkeringsapp er det ditt ansvar at registreringsnummeret og tidspunktet for når du parkerte er riktig. Virker ikke appen må du bruke automaten.