Digitale løsninger prioriteres fremfor papirfaktura

Fakturaer fra Flekkefjord kommune blir sendt ut via distributøren TietoEvrys Multikanal. Det medfører at enkelte innbyggere kan oppleve å få fakturaene sine i nye kanaler. Digitale løsninger prioriteres nemlig før utskift. Ha derfor øynene åpne, og sjekk dine digitale kanaler.

Prioritert rekkefølge:

  1. Avtalegiro
  2. eFaktura
  3. Vipps eFaktura
  4. Digipost
  5. Utskrift

Betaler du kommunale fakturaer ved hjelp av avtalegiro eller eFaktura? Disse løsningene prioriteres også først.

Både avtalegiro og eFaktura administrerer du selv direkte fra nettbanken. Du kan krysse av for at du ønsker å motta fakturaene fra oss som eFaktura automatisk.

Mangler du avtalegiro- og/eller e-Faktura-avtale for betalingen av kommunale avgifter? Da bør du sjekke Vipps. Vipps har innført automatisk fakturamottak for sine kunder. Det kan derfor være at du finner fakturaen din der.

Har du ikke Vipps? Hvis du har opprettet en digital postkasse hos Posten, Digipost, vil du få fakturaen dit i stedet for på papir.

Og til sist: Når vi deg ikke gjennom noen av disse kanalene får du fakturaen din sendt ut på papir. Men, som sagt, finn deg gjerne din foretrukne digitale løsning til neste kommunale faktura kommer!

For dere som har valgt månedlig fakurering

I slutten av 2021 gjorde vi det mulig å velge hyppigheten på de kommunale fakturaene. Du kan leser mer om dette her.

Her stod det følgende:

  • Eiendomsskatten skrives ut 1. mars. Den vil ikke komme med på fakturaene for januar og februar dersom en velger månedlig faktura. Det betyr at fakturaen i mars vil inneholder eiendomsskatt for januar, februar og mars.
  • For abonnenter med vannmåler, vil fakturaen for januar og februar kun inneholde faste avgifter. Etter avlest vannmåler, beregnes riktig avgift etter forbruk og tas med fra mars av. Det betyr at fakturaen i mars inneholder vannmåleroppgjør for 2021, i tillegg til akonto (forskuddsbetaling av forventet forbruk av vann/kloakk i 2022) for de januar, februar og mars. 
  • Avgiftene fordeles jevnt ut over de fakturaene som gjenstår i kalenderåret.