Kommunalsjef utvikling og virksomhetsstøtte

Kommunalsjef Kirsten Mauland
E-post: kirsten.mauland@flekkefjord.kommune.no
Tlf: 46 84 15 25

Økonomi og regnskap

Økonomisjef
Dag Ivar Staurseth
E-post: dag.ivar.staurseth@flekkefjord.kommune.no
Tlf: 91 38 42 26

Regnskapsleder
Thor Erik Abrahamsen
Tlf: 47 62 49 00
E-post: thor.erik.abrahamsen@flekkefjord.kommune.no

Økonomikonsulent
Marita Røynestad
Tlf: 38 32 55 42 | 971 01 262
E-post: marita.roynestad@flekkefjord.kommune.no

Økonomikonsulent
Kari Kvinlaug
Tlf: 38 32 55 24
E-post: kari.kvinlaug@flekkefjord.kommune.no

Økonomikonsulent
Hilde Haugland
Tlf: 47 62 77 85
E-post: hilde.haugland@flekkefjord.kommune.no

Økonomikonsulent
Natalie Lozovik Løtoft
Tlf: 38 32 55 29
E-post: natalie.lotoft@flekkefjord.kommune.no

Økonomikonsulent
Liss Kleppe
Tlf: 908 21 143
E-post: liss.kleppe@flekkefjord.kommune.no

Lønningsansvarlig
Randi Nyland
Tlf: 90 81 15 11
E-post: randi.nyland@flekkefjord.kommune.no

 

Personal og HMS

Personalkonsulent
Anders Aslaksen
E-post: Anders.Aslaksen@flekkefjord.kommune.no
Tlf: 38 32 55 23 

Vikarsentralen

Vikarsentralen i Flekkefjord har som oppgave å skaffe vikarer innenfor helse og velferd. For tiden dekker vi inn vakter for Tjørsvågheimen, hjemmebaserte tjenester, og deler av tjenester for funksjonshemmede, men vi formidler vikarer til hele tjenesten. Vi kan også formidle kontakt om du ønsker å være vikar i barnehage.

Vikarsentralen finner du i 3. etasje på rådhuset. Du er velkommen til å stikke innom når som helst.

Ønsker du å registrere deg som tilkallingsvikar i Flekkefjord? Fyll ut dette skjemaet

Kontakt
Marianne Sigbjørnsen
Tlf: 94 51 11 77 | 90 25 99 49
E-post: marianne.sigbjornsen@flekkefjord.kommune.no

 

Kvalitet og internkontroll

Seniorrådgiver kvalitet og internkontroll
Leif André Figenschou-Cedewarft 
E.post: Leif.Andre.Figenschou-Cedewarft@flekkefjord.kommune.no
Tlf: 945 21 813

Reserver tid med saksbehandler her.

 

Informasjon, politikk, digitalisering og arkivtjenester