Antall doser mottatt og antall satt

  • Antall doser mottatt: Uke 1: 42, Uke 2: 48  
  • Antall doser satt Uke 1: 42, Uke 2: 47
 

Hvem fikk vaksine?

  • Uke 1: Beboere på Tjørsvågheimen (alle doser)
  • Uke 2: Beboere på Tjørsvågheimen (36 doser), Sundeheimen (6 doser), helsepersonell (fastleger: 5 doser)

Telefoner til registreringstelefonen

  • Uke 1: ca 300
  • Uke 2: ca. 1200

Vaksineringsplan uke 3

  • Tjørsvågheimen (12 doser) 
  • Hjemmeboende eldre (8 doser) 
  • Helsepersonell (4 doser)