Antall doser mottatt og antall satt

  • Antall doser mottatt: 24
  • Antall doser satt: 24
 

Hvem fikk vaksine?

  • Tjørsvågheimen (alle som ønsket vaksine har nå fått dose 1)
  • Helsepersonell
  • Hjemmeboende eldre over 85 år på Sundeheimen og Hidra omsorgssenter. 
 

Telefoner til registreringstelefonen

  • Oppdateres

Vaksineringsplan uke 4

  • Vi mottar 102 doser
  • 42 doser går til Tjørsvågheimen hvor beboere nå får andre dose av vaksinen. 
  • Vaksinere ferdig alle over 85 år på Sundeheimen og Hidra omsorgssenter.
  • Vaksinering av hjemmeboende eldre over 85 år starter denne uken.