Fremgangsmåte

Det første som må gjøres er å sørge for at diverse egenerklæringer, forlovererklæringer og attester fylles ut. Skjemaene sendes folkeregisteret ved ditt skattekontor. Folkeregisteret foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret

Lenke til folkeregisteret (Skatteetaten) med oversikt over skjema.

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Bestille vielse

Deretter bestiller dere vielse via dette skjemaet.

I dette skjemaet fyller du følgende:

  • Dato og tid for vielse
  • Sted for vielse
  • Tall på personer som skal være tilstede under seremonien (ca.)
  • Informasjon om eventuelle kunstnerlige innslag under seremonien
  • Personnummeret til din partner
  • Legger ved prøvingsattest (dersom dere har fått den, den kan ettersendes hvis ikke)
 

Hva koster det?

Borgerlig vielse er som hovedregel gratis. 

Hvem kan gifte seg i Flekkefjord kommune?

Dere behøver ikke være bosatt i Flekkefjord kommune for å gifte deg her. Dere må oppfylle kravene som er satt i Ekteskapsloven.

Hvor og når kan vi gifte oss?

I hovedsak foregår vielser i formannskapssalen på rådhuset innen ordinær åpningstid. Det er mulig å gifte seg på andre tidspunkt og andre steder, dette kan i stor grad avgjøres av brudeparet, i samråd med vigsler. Kommunen kan kreve 1000,- for vielse utenom kommunens åpningstid, eller vielse andre steder enn rådhuset.  

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vielse. 
Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Seremonien varer i omtrent 10-15 minutter. Det er ordfører, varaordfører eller informasjonsansvarlig som har vigselsmyndighet i Flekkefjord kommune. Dere blir vist inn i seremonirommet sammen med gjestene. Selve vielsen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vielse Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklæres dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsler vigselsprotokollen. 

Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret. Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vielse. Dere kan også gi beskjed til vigsler før seremonien starter. Ringene settes på når vigsler har erklært dere som ektefolk. Vigsler sier fra når ringene kan utveksles.

Dere kan gjerne ha musikk eller diktlesning under seremonien. Dette oppgis i bestillingskjemaet over.

Fotografering kan skje under og etter seremonien.

Tekst i vigselsformularet (leses opp under vielsen):

"Kjære brudepar 
-Navnet på brudeparet 
 
Dere har kommet hit i dag for å bli viet til ektepar. 
Jeg vil minne dere om hvilken stor og viktig begivenhet det er når to mennesker velger å leve sammen i ekteskap. Ved å inngå ekteskap, lover dere hverandre samhold og støtte i alle livets forhold, både i medgang og i motgang.

Men dere lover hverandre mer: 
Ekteskapet innebærer at dere lover hverandre kjærlighet og troskap. Det å love hverandre kjærlighet for resten av livet, er det vanskeligste løfte vi kan gi et menneske. Det krever at dere setter dere høye mål for samlivet, og det krever deres oppriktige vilje til å strekke dere mot disse målene, i dag og i tiden som ligger foran. Det er dette dere lover hverandre her i dag. 

Ved å inngå ekteskap, blir dere en enhet, men dere fortsetter også å være to selvstendige og likestilte mennesker. Det er ingen motsetning mellom kjærlighet og samhold på den ene siden, og frihet og selvstendighet på den andre. Kjærlighet er også å vise respekt for hverandre. 

Det er en rett jeg har, men også en plikt som er pålagt meg etter loven, å legge dere to nå alvorlig på hjertet at dere skal leve etter det løftet som dere gir hverandre her. 

Og nå: 
(vigsleren sier til kvinnen i det heterofile paret/den yngste personen i det homofile eller lesbiske paret) 
Jeg spør deg først (det fulle navnet på kvinnen eller den yngste personen) 
Vil du ha (det fulle navnet på mannen eller den eldste personen i det homofile eller lesbiske paret), som står ved din side til din ektefelle?

(Når kvinnen eller den yngste personen i det homofile eller lesbiske paret har svart ja, sier vigsleren til mannen eller den eldste personen i det homofile eller lesbiske paret):

Så spør jeg deg, (det fulle navnet på mannen eller den eldste personen i det homofile eller det lesbiske paret): 

Vil du ha (det fulle navnet på kvinnen eller den yngste personen i det homofile eller det lesbiske paret), som står ved din side til din ektefelle? 

(Når mannen eller den eldste i det homofile paret eller det lesbiske paret har sagt ja sier vigsleren): 
Siden dere nå - i vitners nærvær - har lovet hverandre å leve sammen i ekteskap, erklærer jeg dere med dette for å være rette ektefolk. 

Vigsleren ønsker til lykke etter at vigselboken er undertegnet og ekteparet har fått vigselattesten."