Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
8. november:

Informasjon om korona og kommunens tiltak

Frivillighet

Frivillighetserklæring

Frivillighetserklæringen representerer Flekkefjord kommunes frivillighetspolitikk og inneholder grunnleggende prinsipper og overordnede målsettinger for kommunens samspill med frivillig sektor. 

Målet med erklæringen er å gi et fundament for et forutsigbart og konstruktivt samspill mellom partene.

Frivillighetserklæringen skal bidra til mer forutsigbarhet og langsiktighet i samspillet mellom kommunen og frivillig sektor

Kommunen har valgt å dele frivillighetsmeldingen inn i tre deler:

  1. Prinsipper for samspillet
  2. Rammer for samspillet
  3. Oppfølging av erklæringen

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.
  • Elevene og skolen skal få mulighet til å oppleve og gjøre seg kjent med profesjonell kunst- og kultur.
  • Tiltakene gjennomføres i et samarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune og skolene. 
INFORMASJON OM DEN KULTURELLESKOLESEKKEN
 
1