Hva gjør vi?

 • koordinator for frivillig innsats i lokalmiljøet på Flekkefjord
 • gi mennesker som ønsker å yte en frivillig innsats anledning til å gjøre dette, enten som enkeltpersoner eller som medlem i en organisasjon
 • pådriver for utøvelse av frivillige tjenester som supplement til offentlige tjenester

Om frivilligsentralen

 • Vil du bruke litt av din tid sammen med andre?
 • Vil du treffe nye mennesker?
 • Vil du være med å sette dine og andres idéer ut i livet?

Frivilligsentralen er kort sagt en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe.

Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får.
Det er kun fantasien som setter grenser for hva som kan gjøres frivillig.

Aktiviteter

 • Lyttevenn på barneskoler
 • Ruslevenn og Aktivitetsvenn for eldre
 • Nettkafe for seniorer
 • Flyktninguide
 • Natteravn
 • Lister-lekene for personer med utviklingshemming
 • Sykkelpilot
 • Språk kafe
 • Dagtilbud for hjemmeboende eldre
 • Den kulturelle spaserstokk
 • Kajakk-utleie
 • Ut på tur

Hvordan kan jeg bidra?

Frivillig innsats

 • Mange ønsker å bidra med frivillig innsats. Denne frivilligheten er en viktig bærebjelke i kommunen og i nærmiljøet.
 • Kommunen ønsker å samarbeide med frivillige og ta vare på det sterke engasjementet de har for asylsøkere og flyktninger.
 • Frivillighet bidrar til velferd og sosial inkludering og er en hjørnestein i et levende og velfungerende demokrati.
 • Engasjement gir frivillige gode opplevelser, nettverk, erfaringer og mulighet til å bruke sine evner og kompetanse.
 • Den frivillige innsatsen strekker seg fra akutt hjelp ved ankomst, via tilbud i mottak, til mer langsiktige integreringstiltak i forbindelse med bosetting.

Hjelp ved bosetting og integrering

 • Bosetting og integrering handler om alt som skal til for å etablere et vanlig sivilt liv i et nytt land og i et nytt lokalmiljø. Derfor er et hvert bidrag fra sivilsamfunnet av stor betydning.
 • Mange aktører (arbeidsgivere, utdanningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner, med flere) gir viktige bidrag og støtte i inkluderingsperioden (språktrening, jobbhospitering, fritidsaktiviteter og liknende). Og aller viktigst er sosial omgang