Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Natur og friluftsliv

Allemannsretten

Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv.

Allemannsretten gir rett til ferdsel og opphold i norsk natur. Den gjelder når du er i skogen, på fjellet, sjøen og elven, i vannene – uavhengig av hvem som er grunneier. Du kan også høste av naturen: plukke bær, sopp og blomster, eller fiske saltvannsfisk

Ferdselen og oppholdet må skje innenfor rimelighetens grenser, og på en slik måte at du ikke er til ulempe for grunneieren og andre som er på tur.

Du skal alltid ta deg frem med forsiktighet og ta vare på naturen der hvor du ferdes.

Båndtvang

Generelt båndtvang for hunder gjelder i hele Norge. 

  • I tiden fra 1. april til 20. august skal hunder holdes i bånd eller være inngjerdet. Dette er for å beskytte bufe og vilt i en periode hvor de er ekstra sårbare. 
  • Båndtvang er en bestemmelse som reguleres gjennom hundeloven.

Fritidsfiske


  • Det er ulike regler som gjelder for fritidsfiske, avhengig av om du fisker i sjø eller i ferskvann, årstider, art, og så videre.

  • For fritidsfiske i ferskvann i kommunen må man avtale med grunneier.

  • Barn under 16 år kan fiske fritt i ferskvann med stang og håndsnøre.


Jegerprøven

Hvis du vil jakte eller drive fangst må du først ta jegerprøven.

Naturvern - verneområder


  • Vernede områder opprettes først og fremst for å bevare naturverdier av nasjonal betydning.

  • Dette er verdier vi skal ta vare på for all overskuelig framtid, også med tanke på naturopplevelse og kunnskap om naturen.

  • Verneområdene i kommunen forvaltes av fylkesmannen i Agder


Vassdrag

Enhver skal opptre aktsomt for å unngå skade eller ulempe i vassdraget for allmenne eller private interesser.

1