Ferskvann

  • Innlandsfisk er fiskearter som lever hele livet i ferskvann.
  • I Agder er det tillatt å fiske etter aure (ørret), abbor (sjebbe), og bekkerøye, samt gjedde, karpe, karuss, gullvederbuk, røye, sandkryper, skrubbe, suter, sørv, trepigget stingsild og ørekyt.
  • Alle over 16 år må kjøpe fiskekort eller innhente fisketillatelse hos fiskerettshaveren før fisket starter.

Lister friluftsråd har oversikt over vann man kan fiske inn, og informasjon om fiskekort.

Saltvann

Laksefiske

Regionen vår har lakseelver i toppskiktet! Trykk på linken under for å kjøpe fiskekort, se fisketider og annen informasjon om elvene. 

KJØP FISKEKORT