Kort fortalt

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for fortau på østsiden av kjørevegen til Grønnes, på
strekningen sør for gnr. 203, bnr. 1294 (Skottelia 9) og frem til Grønnes barnehage. Fortauet vil ha en lengde på ca. 240 meter, og med bredde 2,5 meter.

Kom med innspill

Vi ber om at eventuelle innspill sendes inn innen 20.03.2024. 

Innspill kan sendes digitalt til post@flekkefjord.kommune.no, eller til Flekkefjord kommune Kirkegaten 50 4400 Flekkefjord, innen samme dato.