• Politiet: registrerer søknader om asyl                         
 • UDI: gir beskyttelse og sørger for innkvartering i ulike mottakssentre
 • IMDi: koordinerer bosetting- og integreringsarbeid
 • Kommuner: gir tjenester til de som bor i mottak/akuttinnkvartering, og bosetter og integrerer flyktninger etter avtale med IMDi.                                 

UDI melder at ukrainere som har et sted å bo, hos venner, familie eller annet nettverk, kan bli værende der inntil videre. Man trenger ikke dra til Nasjonalt Ankomstsenter for å registrere seg. Fra onsdag 16. mars kan registrering skje ved lokalt politidistrikt. I Agder politidistrikt kan man registrere seg ved Kristiansand politistasjon.

Ukrainere som ikke har et sted å bo, må kontakte politiet, som vil ordne transport til Nasjonalt Ankomstsenter, hvor man kan registrere seg og få botilbud. 

Kollektiv midlertidig beskyttelse

Norge gir kollektiv midlertidig beskyttelse til ukrainske flyktninger.

Hva betyr dette?

 • Tillatelsen er tidsbegrenset og gis for ett år av gangen i inntil tre år.
 • Du har rett på helsehjelp via offentlige helsetjenester
 • Du har rett til å jobbe i Norge.
 • Barna dine har rett til barnehageplass og skolegang. 
 • Hvis du er mellom 18 og 55 år har du rett og plikt til å følge introduksjonsprogram, som blant annet omfatter opplæring i norsk og samfunnsfag. Du finner informasjon om introduksjonsprogrammet på norsk og på flere andre språk hos IMDi.
 • Familiemedlemmene dine som ikke er omfattet av ordningen for kollektiv beskyttelse kan søke om familieinnvandring til Norge etter vanlige regler.
 • Kollektiv beskyttelse danner ikke grunnlag for permanent opphold de tre første årene, men etter tre år kan du få en midlertidig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent opphold.
 • Du har plikt til å fortelle sannheten. Hvis du har gitt oss uriktige opplysninger eller latt være å nevne forhold som har vesentlig betydning for tillatelsen du får, kan du miste tillatelsen din.
 • Les mere om kollektiv beskyttelse for ukrainere i Norge på UDI.

Flyktninger i Flekkefjord

Kommunen følger situasjonen nøye og forbereder seg på en anmodning fra norske myndigheter om eventuell bosetting av ukrainske flyktninger. Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for å ta imot flyktninger som kommer til Norge. 

Det er IMDi som ber kommunene bosette flyktninger. IMDi vil komme tilbake med en anmodning til Flekkefjord kommune om mottak av flyktninger.