Private tilfluktsrom

For de fleste innbyggere vil det være mest relevant å søke tilflukt i et privat tilfluktsrom hvis det skulle bli nødvendig. Tidligere var det et krav om at alle bygg på over 1000 kvadratmeter skulle ha anlegg for tilfluktsrom. Det vil si at alle blokker, kinoer, skoler, forsamlingshus, næringslokaler og liknende bygd før 1990 som regel skal ha dette. Disse administreres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Sivilforsvaret. 

Siste opptelling viser 30 slike rom i Flekkefjord med plass til ca. 2627 personer.

Offentlige tilfluktsrom

De offentlige tilfluktsrommene forvaltes og drives av Flekkefjord kommune og Sivilforsvaret. De skal brukes av innbyggere som oppholder seg i nærheten dersom et varsel om å søke tilflukt kommer. Derfor er det flere tilfluktsrom i sentrumsnære områder enn i boligområder.

Nedenfor finner du et oversiktskart over de offentlige og private tilfluktsrommene i kommunen. Disse varierer i størrelse, og brukes gjerne til noe annet i dag. Hvis rommene må tas i bruk som tilfluktsrom, vil vi klargjøre rommene, og ta imot innbyggere ved behov. 

Siste opptelling viser to offentlige rom og to kombinert offentlig/private rom i Flekkefjord med plass til ca. 510 personer. 

Kart over tilfluktsrom

Se offentlige tilfluktsrom i kart på denne siden (klikk på «Temalag», åpne menyen under «Sivilforsvaret» og huk av for «Offentlige tilfluktsrom»). Lister over private tilfluktsrom gis kun ut til myndigheter med tjenstlige behov og er merket med unntatt offentligheten jf. offentleglova § 21.

Ved en hendelse

Dersom det blir behov for å evakuere befolkningen gjøres dette etter nærhetsprinsippet. Dette betyr at beredskapen i kommunen i første omgang håndterer dette – og i den sammenhengen opplyser om tilgjengelige tilfluktsrom dersom det er nødvendig å rømme hit. Evakuering er også et relevant tiltak, dersom det av ulike årsaker skulle bli farlig å oppholde seg i et gitt område. Dette er det politiet som vurderer og informerer om.

Ved akutt fare kan varslingsanleggene brukes. Her kan du lese mer om de ulike varslingssignalene og hva de betyr (sikkerhverdag.no).

I en tenkt situasjon der flyalarmen går, betyr det at man må søke informasjon og dekning. En DAB-radio med batterier er derfor viktig å ha. Er det ikke et tilfluktsrom i nærheten, er alternativet å trekke ned i kjelleren eller å holde seg unna vinduer og trekke inn i bygningen.