Jodtabletter

Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene.

Jodtabletter kjøper du reseptfritt på apoteket.

Hvis en anbefaling om å ta jodtabletter kommer mens barn og unge oppholder seg på skole, barnehage eller institusjoner for barn, sørger Flekkefjord kommune for utlevering av tabletter. Det innhentes samtykke av foresatte for dette.

Atomberedskap

Atomberedskap

Radioaktiv forurensning og stråling kan gi helseskader. Dersom en atomhendelse rammer oss, vil Kriseutvalget for atomberedskap komme med råd eller pålegg om hvordan vi kan beskytte oss.