Flere aktører formidler kart og eiendomsinformasjon på vegne av kommunen.

Informasjonspakker til bruk for salg av eiendom kan bestilles hos disse:

Fra Ambita/Infoland