Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Voksenopplæring

Grunnskole for voksne

Etter opplæringsloven kan voksne ha rett til gratis opplæring i fagene de trenger for å få vitnemål for fullført grunnskole.

Opplæringen skal være tilpasset den enkelte. Voksne med rett til grunnskoleopplæring har derfor også rett til rådgivning for å få kartlagt sine opplæringsbehov.

voksenopplæring

Introduksjonsprogram

  • Introduksjonsprogrammet skal gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i norsk språk, innsikt i norsk samfunnsliv og forberede dem til å delta i yrkeslivet eller utdanning.

  • Deltakerne skal, etter endt introduksjonsprogram, være kvalifisert til å gå ut i arbeid eller ordinær utdanning.

  • Introduksjonsprogrammet skal være individuelt tilpasset den enkelte deltaker.

Tilbud til voksne

Voksne kan få følgende tilbud: 

  • Kurs i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere (introduksjonsprogram)
  • Grunnskoleopplæring for voksne
  • Realkompetansevurdering
  • Spesialundervisning på grunnskolenivå for voksne
  • Logopedi