Når får jeg vite takst og hvor mye jeg må betale i eiendomsskatt på min eiendom?

Brev med informasjon om takst og skatt blir sendt ut til alle skatteytere i slutten av februar 2024. 

Takstene fastsettes av sakkyndig nemnd i henhold til retningslinjer for skattetaksering for Flekkefjord kommune. Her finner du retningslinjene.

Skattelister med informasjon om takst og skatt for alle skattepliktige eiendommer blir lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens nettside 27. februar. Listene vil være tilgjengelige fra 28. februar til 20. mars. 

Klage på formuesgrunnlag

De fleste boliger i Flekkefjord har eiendomsskattegrunnlag beregnet av skatteetaten. Hvis dette gjelder din bolig skal alle spørsmål og klager rettes til skatteetaten på tlf.: 800 80 000

Se skatteetatens informasjon om hvordan du klager her

Klage på kommunal takst

  • Klagefristen er seks uker etter at listene legges ut til offentlig ettersyn. Listene offentliggjøres 28. februar, med klagefrist 9. april.
  • En klage må inneholde eiendommens gårds- og bruksnummer, og signeres av eier (hjemmelshaver). Klagen bør begrunnes.
  • En klage kan medføre at taksten opprettholdes, settes ned eller opp.

Klage på takst rettes til kommunen: eiendomsskatt@flekkefjord.kommune.no. Alternativt kan klage sendes per post til Flekkefjord kommune, Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord.

Hvordan vet jeg om min bolig har kommunal takst eller formuesgrunnlag?

Vi sender ut et brev med informasjon om takseringen av din bolig. Der finner du informasjon om eiendomsskatten din beregnes utfra formuesgrunnlaget eller om den er taksert av oss.

Det skal legges ut to offentlige skattelister på kommunens hjemmeside hvert år. 
En liste med oversikt over alle eiendommer med formuesgrunnlag, og en med kommunal takst - dermed kan du lett søke opp hvilken takst din(e) eiendom(er) har. 

Jeg skal klage, må jeg da betale faktura?

Du må betale fakturaen selv om du har klagd på taksten/skatten. Hvis du får medhold i klagen, vil kommunen betale tilbake det du har betalt for mye.

Hvor ofte får jeg regning?

  • Eiendomsskatt faktureres sammen med andre kommunale avgifter.
  • Som hovedregel får du regning på eiendomsskatt to ganger i året, med forfall i april og november. Men du kan velge å få regningen månedlig eller fire ganger i året. For mer informasjon om fleksibel fakturering her.