Pris

Kommunen følger statens makspris for barnehagetilbud, øvrige priser for 3 dagers tilbud er jf. kommunens gebyrregulativ. 

Kostpenger kommer i tillegg.

Søskenmoderasjon

Har du flere barn i barnehagen? Søskenmoderasjon beregnes automatisk og du trenger ikke søke. Søsken må bo i samme husholdning.

Det gis 30 % moderasjon på barn nr. 2 og 50 % moderasjon på barn nr. 3 og videre. Dersom søsken har ulike tilbud, blir søskenmoderasjon gitt på det laveste tilbudet

Har du lav inntekt?

Det finnes to ordninger for familier med lav inntekt:

  • Gratis kjernetid (20 timer) for 2, 3, 4 og 5-åringer. Familier med husholdningsinntekt under 548 500 kroner kan søke kommunen om gratis kjernetid ved å fylle ut søknadsskjema her.
     
  • Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen. Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris - dette må du selv søke om. Du finner digitalt sønadsskjema her.

 

 

Deltidsplass

  • Kommunale barnehager tilbyr 60 og 100% barnehageplass. 60% tilsvarer 3 dager pr uke og 100% 5 dager pr uke.
  • I private barnehager kan plass-størrelsene variere noe mer, så ta kontakt med den aktuelle barnehagen eller se etter informasjon på barnehagens hjemmeside.