Det er 2 private barnehager i Flekkefjord kommune: