Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Søk barnehageplass

Kontakt avdelingen:

Barnehagefaglig rådgiver
Janne Haugland 
90 11 88 33

Søke barnehageplass

Søknad og tildeling av barnehageplasser foregår elektronisk. Barnehageopptaket er samordnet, og gjelder både private- og kommunale barnehager. Det må søkes om ny plass og endring av plass, enten ved endring av plass størrelse og/eller bytte av barnehage.
Canva - Happy Kid Play Superhero , Boy Power Concept

Svar på tilbud om barnehageplass

Vi sender ut svar til elektronisk postkasse (Digipost/e-Boks) eller Altinn. Dersom du har reservert deg mot elektronisk post eller ikke leser posten i Altinn innen tre dager, blir svaret sendt til postadressen du har registrert i søknaden. 

Klage på tilbud om barnehageplass

Du har rett til å klage ved hovedopptaket dersom du mener det er begått en saksbehandlingsfeil. Du kan også klage hvis du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket. 

Hvis kommunen finner at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal det tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass.

Hvis du ikke får medhold, går saken videre til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans. 

1