Et attraktivt næringsliv

Kommunens næringsutvikling er basert på næringspolitisk handlingsplan. Her prioriterer vi:

 • Å viderebringe byens stolte industrihistorie, noe som gjøres mulig av en lang rekke fremoverlente industribedrifter som er gode på innovasjon, produksjon og internasjonal eksport. Bedrifter som Andersen Mekaniske Verksted, Parat Halvorsen, Aeron, Boilertech, Egenes Brannteknikk, Agder Tunnelservice, Larsen Puslespill m.fl. eksporterer egendesignede og egenproduserte ferdigprodukter globalt.
 • Marine næringer som står for milliardomsetning, og gir levebrød til mange ansatte og underleverandører i kommunen. MOWI, Norsk Oppdrettsservice og Sirdal Ørret er hjemmehørende i Flekkefjord, og underleverandører som IPC og Flekkefjord Elektro er også viktige aktører. 
 • Reiselivsnæringen, som har vokst betydelig de siste årene. Kommunen bidrar til å videreutvikle reiselivsnæringen for å understøtte bedriftene i næringen og handelsbutikkene i kommunen. 
 • IT bransjen i Flekkefjord er viktig for kommunen og den tilbyr høykompetansearbeidsplasser. 
 • Shippingbransjen er også høyst levende i kommunen, og står for stor verdiskaping. 

Vi har tomter tilgjengelig, og har god oversikt over private tilbydere av næringstomter. I tillegg har vi et næringsfond som bidrar til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i kommunen. 

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med oss! 

Næringshager

Flekkefjord kommune samarbeider med Lister Nyskaping som er regionens næringshage, og en del av Sivas næringshageprogram.

Arbeidsfellesskap

 • Kooperativet
  Kooperativet er et arbeidsfellesskap i Elvegaten. Kooperativet har tiltrukket seg en rekke bedrifter innen ulike kreative næringer i 2 etg. og har butikklokaler/utstillingslokaler i 1 etg. 
  Kontaktperson: Rebecca Reimers
  Mobil: 95 82 57 67
  Mailadresse: rebecca@levendelokalerflekkefjord.no
 • Strandgården kompetansesenter / S32
  Arbeidsfellesskapet S32 huser 19 forskjellige firmaer. Blant disse finnes rådgivende ingeniører innen byggeteknikk, VVS, elektroteknisk og brannteknisk rådgiver, interiørdesign, shipping, landmåling, naturtjenester, VVA, taksering, vassdragsteknikk. 
  Kontaktperson: Geir Jerstad
  Mobil: 480 99 488
  Mailadresse: post@s32.no
 • Signaler
  Signaler er et sentrumsnært og attraktivt arbeidsfellesskap. Signaler huser 9 forskjellige bedrifter innen IKT, eiendom og helse. Gode møtefasiliteter, trimsenter og felles spisesal.
  Kontaktperson: Maja Kongevold
  Mobil: 40 21 76 08
  Mailadresse: Office@newtown.no
  www.signaler.no
 • Strandgaten 22
  Det er inntil tre ledige lokaler i arbeidsfellesskapet Amento AS i Strandgaten 22.
  Kontaktperson: Magne Jansen
  Mobil: 932 52 152
  Mailadresse: magne@amento.no
  www.amento.no

Lokaler og næringsareal

Er du på jakt etter næringslokale, kontor i kontorfelleskap eller næringsareal i kommunen kan du kontakte vår næringssjef Hans-Egill Berven mobil 488 43 483 eller på mail heb@flekkefjord.kommune.no.

Er du på jakt etter ledige butikklokaler kan du ta kontakt med Smaabyen Flekkefjord.

Etablere deg i Flekkefjord?

Vi hjelper deg med å finne lokaler, arealer og aktuelle partnere og knytter deg opp mot virkemiddelapparatet. Flekkefjord kommune samarbeider med Lister Nyskaping og jobber aktivt opp mot offentlige støtteapparater for å hjelpe nyetableringer og bedrifter med utvidelsesplaner. Flekkefjord kommune eier næringstomter og har et eget næringsfond.
Med beliggenhet midt i en region med 30.000 innbyggere innenfor 30 minutters kjøring og 250.000 innen 90 minutters kjøring, har du tilgang til et stort marked, både med tanke på potensielle kunder og rekruttering av kompetanse.
I landets region med den høyeste årlige gjennomsnittstemperaturen, lang kystlinje, mange sandstrender, samt et godt utbygd kultur og arrangementsliv, kan du tilby dine ansatte gode utsikter i dobbel forstand.

Dette er noe av det vi kan tilby:

• Den største marine næringsklynge mellom Egersund og svenskegrensen.
• Nærhet til marked, kompetanse og arbeidskraft!
• Midt mellom Stavanger og Kristiansand (90 minutter begge veier).
• Moderne næringsarealer inntil E39.
• Egen havn med anløp av container- og ro-ro skip til Europa.
• Rask og effektiv kommunal behandlingstid.
• “5 minutters byen” -korte avstander til de fleste funksjoner.
• Nærhet til kraftindustrien.
• Sterke og svært variert industrielle fagmiljøer innen en rekke industrielle fagfelt.
• Et rikt kulturliv i en urban småby med sterke bokvaliteter.

Etablering og utviklingshjelp

Flekkefjord kommune har en næringssjef som er behjelpelig med råd og veiledning for både eksisterende bedrifter og nyetablerere og bidrar med tilrettelegging og salg av næringsarealer samt kontakt med virkemiddelapparatet. I tillegg bidrar vår samarbeidspartner Smaabyen Flekkefjord, som har tung kompetanse innen reiseliv, handel og sentrumsarrangementer. Vår regionale næringshage, Lister Nyskaping, hjelper sine målbedrifter med kompetanse innen bedriftsutvikling, finansiering og andre sentrale fagfelt for eksisterende bedrifter.